ANBI

1) Wilhelmus Muziekkorpsen
2) RSIN 8020.55.254

1) P.A. de Genestetstraat 31 3362 TE Sliedrecht The Netherlands +31 (0)184 - 41 66 36 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2) De stichting heeft als doel de leden van de vereniging Tamboer-, Pijper- en Trompetterkorps “Wilhelmus”, gevestigd te Sliedrecht, in de gelegenheid te stellen zich te ontspannen door muzikale ontwikkeling en andere activiteiten. De Stichting beoogt niet het maken van winst.
Het doel van de vereniging is:
a) Haar leden in de gelegenheid te stellen zich in muzikaal en lichamelijk opzicht te ontwikkelen
b) Hun geestelijk en maatschappelijk welzijn te bevorderen.
c) Hen in vriendschappelijke betrekking tot elkaar te stellen.
3) Hoofdlijnen van het actuele beleid
Het beleidsplan voor de komende jaren van Wilhelmus’ muziekkorpsen. Dit plan beschrijft kort de doelstellingen en acties van de verschillende afdelingen binnen Wilhelmus’ muziekkorpsen om de vereniging te laten functioneren. Binnen deze kleine organisatie zetten diverse mensen zich iedere week weer in om de vereniging goed te laten verlopen. Tot nu toe verloopt dat naar wens en beleven er op dit moment 5 afdelingen veel plezier aan het muziek maken. Dit plan toont de voorstellen uit het beleidsplan waarmee de vereniging de fundamenten onder het succes van onze vereniging wil verstevigen. Zoals het spelen van aantrekkelijke, uitdagende muziek voor een groot publiek. De vereniging wil de kwaliteit in huis hebben om te zorgen voor een veelzijdigheid in het aanbieden van mogelijkheden in de amateur muziek en wil gezien worden als een plaats waar muzikale ambitie kan groeien van jeugd tot volwaardige muzikanten.

In een analyse van sterke en zwakke punten blijkt dat Wilhelmus’ een stabiel ledenaantal heeft waardoor voorlopig de toekomst van de afdelingen kan worden voortgezet. Echter blijft het vinden van nieuwe aanwas een aandachtpunt wat continu aandacht vereist. De afgelopen jaren zijn de inkomsten uit de verschillende optredens teruggelopen. Dit vooral door een in Nederland zichtbare terugloop in sponsering voor evenementen. De aandacht van vooral het Showkorps ligt dan ook voor een groot deel in de buitenlandse optredens. De overige afdelingen zoeken door middel van eigen organisatie optredens in en rond Sliedrecht. De doelstelling voor de komende jaren zijn dan ook groeien in het aantal leden doormiddel van nieuwe jonge aanwas. Daarnaast een toename in het aantal optredens voor alle afdelingen. Om deze doelstellingen te bereiken zijn verschillende teams belast met de opdracht mogelijkheden te gaan zoeken. Daarnaast heeft de vereniging de beschikking over een eigen verenigingsgebouw. De doestelling is om het gebouw de komende jaren te renoveren en onderhoud uit te voeren waar noodzakelijk. Hiermee wordt het gebouw aantrekkelijker voor de leden om in te repeteren en sociale omgang.
4) Voorzitter: Nicole Boer
Secretaris: Tonny Hartog
Penningmeester: Joey Boganen
Algemeen bestuurslid: Arie van Es
Algemeen bestuurslid: Yorick van der Sterren
Algemeen bestuurslid: Werner Branderhorst
5) Alle bestuursleden beoefenen hun taak zonder financiële compensatie.
6) Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Aangezien de vereniging bestaat uit verschillende afdelingen hieronder een overzicht van de verschillende optredens en acties van het afgelopen jaar.
-Showkorps
Het Showkorps heeft afgelopen seizoen een tiental optredens mogen verzorgen in binnen en buitenland. Zowel in ons eigen Sliedrecht als in Frankrijk en België zijn ze een graag geziene gast. Met hun showthema adventures en fantasy hebben zij het publiek meegenomen op de reis. Is it all real, or just a fantasy?
-Jeugdshowkorps Wilhelmus
Het Jeugdshowkorps haalt hun activiteiten veelal dicht bij huis. Echter dit jaar hebben onze jongste leden verschillende plaatsen aangedaan om hun show te mogen draaien. Van Vlissingen tot Zwijndrecht waren ze te zien met hun show emotions waarin zij het leven van een jonge tiener doorlopen. Met als hoogtepunt de afsluiting tijdens de jeugdmanifestatie in Ahoy. Voor een volle tribune hebben zij daar hun beste beentje voort gezet.
-Big Band Blast
Big Band Blast of beter BBB heeft afgelopen seizoen verschillende optredens verzorgt in het lokale theater de Lockhorst. Sliedrecht is geen onbekende met het begrip Sunday Jazz. Elke keer weer wordt er alles uit de kast gehaald om een verrassend nieuw concept neer te zetten. Dit in samenwerking met verschillende topmuzikanten van buitenaf. Daarnaast heeft BBB met succes deelgenomen aan een internationale bigband competitie met top ensembles uit binnen en buitenland. Zij hebben daar een verdienstelijke 2e plek behaald.
-Music For U
De oudere leden onder ons repeteren wekelijks aan een vrolijk repertoire voor elke gelegenheid. Ondanks dat ze niet veel optredens hebben zijn ze graag te gast in Sliedrecht bij de verschillende verzorgingstehuizen of instellingen.
-Feestband Bagger
De jongste telg van de familie is de Feestband. Nog maar recentelijk opgezet timmeren ze hard aan de weg om de band te zijn die je moet hebben op feesten en partijen. Hun eerste optreden tijdens het oktoberfeest in Sliedrecht zal dan ook zeker in de smaak gaan vallen.
7) Staat van baten en lasten